Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2015, 14174Vergunningen
Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) betreffende het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie - Ripselaan 6 te Rijpwetering - W20150010 - Wet milieubeheer
Logo Kaag en Braassem
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.
Op 15 januari 2015 heeft Maatschap H.P.J. en O.M. Duivenvoorden voor het adres Ripselaan 6 te Rijpwetering, een aanmeldnotitie m.e.r.- beoordeling voor het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie ingediend.
Overeenkomstig het Besluit milieu-effectrapportage 1994, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde opslag een milieu-effectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie hebben burgemeester en wethouders op 6 mei 2015 besloten dat er geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld.
Het besluit wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit (op de aanvraag om een omgevingsvergunning). Gelet op artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Bezwaar tegen deze besluitvorming kan aan de orde worden gesteld in de vergunningprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die op deze besluitvorming volgt.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van donderdag 28 mei 2015 t/m woensdag 8 juli 2015 voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). U bent welkom om de stukken in te zien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, of op afspraak.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantenadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.