Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2015, 14088Vergunningen

Logo Korendijk
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 7 woningen Prins Bernhardstraat te Piershil, Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk overwegen een omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de activiteiten:

  • Bouwen;

  • Afwijken van het bestemmingsplan.

Omschrijving: het bouwen van 7 woningen

Locatie: Prins Bernhardstraat te Piershil, Kadastraal bekend gemeente PHL00, sectie C, nummer 01152.

De ontwerpbeschikking ligt vanaf 1 juni 2015 tot en met 13 juli 2015, ter inzage bij de receptie van de gemeente, Voorstraat 31 in Piershil. De receptie is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 12.30 uur. Eventueel kan de ontwerpbeschikking na telefonische afspraak ook op een ander moment worden ingezien (tel.nr. 0186-697777).

De ontwerpbeschikking is ook in te zien op onze website www.korendijk.nl

U kunt gedurende de termijn van de ter inzage legging uw schriftelijke zienswijze tegen het verlenen van de vergunning naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil.