Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2015, 14000Vergunningen
Bekendmaking beschikking vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder gemeente Bunnik(Wilhelmus Peekhof 27 t/m 67 (oneven), Wilhelmus Peekhof 7 t/m 25 (oneven), WilhelmusPeekhof 71 t/m 119 (oneven) en De Vork 8 en 8a) ter inzage
Logo Utrecht
Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat met ingang van 19 mei 2015 tot en met 30 juni2015 de beschikking vaststelling hogere waarden voor de woningen Wilhelmus Peekhof 27 t/m 67(oneven), Wilhelmus Peekhof 7 t/m 25 (oneven), Wilhelmus Peekhof 71 t/m 119 (oneven) en DeVork 8 en 8a, gemeente Bunnik ter inzage ligt. Gedurende deze periode kunnen belanghebbendenbezwaar maken tegen de beschikking.
Aanleiding tot de beschikking
Op 10 februari 2015 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoek tot vaststelling vanhogere waarden Wet geluidhinder ontvangen. Het verzoek is ingediend door afdeling WEG van deprovincie Utrecht. Door werkzaamheden aan de N229 zal de geluidsbelasting van genoemdewoningen aan de Wilhelmus Peekhof en De Vork toenemen. De werkzaamheden aan de N229 houden een reconstructie van het kruispunt N229 met de Singel Noord in, o.a. aanpassing rijstroken,plaatsing verkeerslichten en een snelheidsverlaging naar 60 km/uur.
De ontwerp beschikking heeft van 27 februari 2015 tot en met 10 april 2015 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn door 8 omwonenden zienswijzen ingediend.
Terinzagelegging
De beschikking vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder gemeenten Bunnik ligt met ingang van19 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De stukken zijnte zien:
  • -
    Bij het Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA te Utrecht (tel. 030 - 258 9111)
  • -
    Bij de gemeente Bunnik, Singelpark 1, 3984NC te Odijk (tel. 030 - 659 4848)
Uw reactie
In de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken, bij voorkeur schriftelijk, maar desgewenst mondeling.
Schriftelijk reageren
Uw schriftelijk bezwaar kunt u sturen naar: Provincie Utrecht t.a.v. de heer A.A.M. Bakker, postbus 80300, 3508TH te Utrecht, of mailen naar rien.bakker@provincie-utrecht.nl graag onder vermelding van: “Bezwaar tegen reconstructie kruispunt N229 / Singel Noord”. Vergeet daarbij niet uw naam en adresgegevens te vermelden.
Vragen
Voor vragen en nadere informatie over de ontwerp beschikking kunt u terecht bij de heer A.A.M. Bakker, 06 18 300 559 of mailen naar rien.bakker@provincie-utrecht.nl