Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 1393

Gepubliceerd op 15 januari 2015 09:00Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de implementatie van richtlijn 2014/38/EU

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deelt mee dat Richtlijn 2014/38/EU van de Commissie van 10 maart 2014 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad wat betreft de strijd tegen geluidshinder (PbEU 2014, L 70) is geïmplementeerd door middel van bestaande regelgeving.

Deze wijziging geldt met ingang van 1 januari 2015.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze richtlijn 2014/38/EU is geïmplementeerd:

Bepaling in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Artikel 1

Artikelen 4.1 tot en met 4.26 van het Besluit geluidhinder

Artikel 1

Artikelen 6.6 tot en met 6.9, 9.1 en 9.9b, eerste lid, onder f, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Namens deze: De Hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken, H. Dekker

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl