Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2015, 13388Vergunningen
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om15.0004,Achter de Hoven 50, 6137 ST te Sittard uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Logo Sittard-Geleen
Omschrijving activiteit(en): het bouwen van een patiowoning
Locatie: Achter de Hoven 50, 6137 ST te Sittard
Datum ter inzage legging: 21/05/2015
Dossiernummer: Om15.0004
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de volgende omgevingsvergunning gedeeltijk te verlenen.
Het hierboven vermelde ontwerpbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang de datum ter inzage legging gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis in Geleen. Maakt u wel eerst een afspraak.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kunt u - bij voorkeur schriftelijk - uw zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard.
Voor het mondeling indienen van een zienswijze is het maken van een afspraak noodzakelijk via de balie Vergunningen, (14 046)