Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2015, 12036Besluiten van algemene strekking

Afnameperiodes Centrale Eindtoets primair onderwijs, schooljaar 2015–2016

Datum: 13 april 2015

Kenmerk: CvTE-15.00873

Voorlichtingspublicatie

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2015–2016 zijn op 13 april 2015 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de Centrale Eindtoets in het primair onderwijs is een regulier afnamemoment. Leerlingen die de Centrale Eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets inhalen tijdens het inhaalmoment. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en het inhaalmoment.

Reguliere afnameperiode Centrale Eindtoets papieren versie 2016

Week 16

19 – 21 april

Reguliere afnameperiode Centrale Eindtoets digitale versie 2016

Week 15

15 april

Week 16

18 – 22 april

Week 17

25 – 29 april

Inhaalmoment Centrale Eindtoets 2016

Week 17

25 – 29 april

Week 18

02 – 06 mei

Week 19

09 – 13 mei

Week 20

17 – 20 mei

Week 21

23 – 27 mei

De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. Het reguliere afnamemoment voor de papieren Centrale Eindtoets start op dinsdag 19 april. In het schooljaar 2015–2016 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht; het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.

De duur van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is 3 dagdelen.

De wijze van afname van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is voor het reguliere afnamemoment een toets op papier of een digitale toets. Voor het inhaalmoment is het een digitale toets. Tijdens het inhaalmoment is er geen mogelijkheid tot het toetsen van wereldoriëntatie.