Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest FryslânStaatscourant 2015, 11495Overig

Logo Súdwest Fryslân
Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht, De Soal 4 te Hemelum, Súdwest-Fryslân

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest Fryslân maken bekend dat zij op 20 april 2015 hebben besloten, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, dat er geen milieueffectrapportage (mer) hoeft te worden opgesteld t.b.v. de voorgenomen uitbreiding en wijziging van de inrichting aan de De Soal 4 te Hemelum.

Inhoud

Op 17 maart 2015 is er bij ons een aanmeldingsnotitie ingediend voor de voorgenomen wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij aan De Soal 4 te Hemelum.

Op grond van de voorgenomen wijziging en uitbreiding zal de varkenshouderij worden gewijzigd en uitgebreid voor 1800 vleesvarkens, 1624 gespeende biggen en 602 zeugen.

Ter inzage

De beoordeling en aanmeldingsnotitie liggen van 1 mei 2015 t/m 11 juni 2015 ter inzage bij de gemeenteloketten.