Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2015, 11275Vergunningen

Logo Berkelland
Beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage, agrarisch bedrijf aan de Diepenheimseweg 41–43 in Gelselaar, Berkelland

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op 20 januari 2015 een kennisgeving op grond van artikel 7.4 van de Wet milieubeheer ontvangen van de heer B. Poliste, Stokkumerbroekweg 4, 7475 TE Markelo, voor het agrarische bedrijf aan de Diepenheimseweg 41-43 in Gelselaar.

De voorgenomen activiteiten bestaan onder meer uit wijzigen van de inrichting. Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben op basis van de ingediende kennisgeving en met inachtneming van de in artikel 7.4 van de Wet milieubeheer genoemde omstandigheden, bovengenoemde beoordeling verricht en besloten dat het opstellen van een MER niet noodzakelijk is.

De kennisgeving en het besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland liggen van 29 april tot en met 9 juni 2015 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Inzage is mogelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op woensdag van 8.30 tot 19.00 uur. Tegen bovenstaande kennisgeving en het besluit op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Voor informatie over de kennisgeving of het besluit kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545 – 250 250.