Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2015, 11255Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Fonds Product Development Partnerships III

In het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 april 2015 nr. MinBuza-2015.198527, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)1 is per abuis een onderdeel weggevallen in de inhoudsopgave opgenomen in hoofdstuk XII.

De inhoudsopgave moet in zijn geheel luiden als volgt:

I.

Algemene informatie aanvrager

II.

Drempelcriteria ten aanzien van de PDP en de aanvrager

III.

Drempelcriteria ten aanzien van de aanvraag

IV.

Beoordelingscriteria betreffende de kwaliteit van de aanvragende organisatie

V.

Beoordelingscriteria betreffende de kwaliteit van het samenwerkingsverband

VI.

Beoordelingscriteria betreffende de kwaliteit van de subsidieaanvraag

VII.

Afsluiting: ondertekening

VIII.

Verplichte bijlagen (zie par. XIV van het beleidskader Fonds Product Development Partnerships III)

IX.

Overige bijlagen