Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stadsregio AmsterdamStaatscourant 2015, 11151Overig

Besluit tot aanpassing concessie Amstelland-Meerlanden, Stadsregio Amsterdam

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 2 april 2015 besloten om de openbaar vervoer concessie Amstelland-Meerlanden per 13 december 2015 aan te passen in verband met de toevoeging van het lijndeel Vijfhuizen-Haarlem NS van R-netlijn 300 aan de concessie Amstelland-Meerlanden. Het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” is op 2 april 2015 bekend gemaakt door toezending van dit Besluit aan de concessiehouder, Connexxion Openbaar Vervoer N.V. Van dit Besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Meer informatie over de aanpassing van de concessie Amstelland-Meerlanden is te vinden op de website van de Stadsregio Amsterdam (www.stadsregioamsterdam.nl).

Tegen het “Besluit tot aanpassing van het Concessiebesluit d.d. 15 maart 2007 betreffende het Openbaar Vervoer in de concessie Amstelland-Meerlanden” kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit Besluit, een bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam, Postbus 626, 1000 AP Amsterdam. Gemeentes die deel uitmaken van de Stadsregio Amsterdam kunnen rechtstreeks beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.