Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 10986Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 april 2015, IENM/BSK-2015/69519, houdende regels met betrekking tot subsidie ter stimulering van het indienen van projectvoorstellen die vallen onder Interreg Europe, North West Europe of North Sea Region (Projectstimuleringsregeling Interreg V)

In de Staatscourant van 22 april 2015, nr. 10986, is de Projectstimuleringsregeling Interreg V gepubliceerd. In deze publicatie is een onjuistheid geslopen. In de ondertekening van de toelichting op pagina 11 staat abusievelijk M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Dit moet zijn Wilma J. Mansveld.