Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlmeloStaatscourant 2015, 10666Ruimtelijke plannen

Logo Almelo
Ontwerpbestemmingsplan Watertoren Reggestraat 9, Almelo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Watertoren Reggestraat 9 (planid: NL.IMRO.0141.00028-BP21) ter inzage te leggen.

Op het perceel Reggestraat 9 staat een watertoren. Met het bestemmingsplan Watertoren Reggestraat 9 wordt aan de watertoren een woonbestemming wordt toegekend ten behoeve van één woning.

Inzien van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Watertoren Reggestraat 9 en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 april 2015 tot en met 2 juni 2015 ter inzage:

  • Bij het Klantencontactcentrum (KCC), Stadhuisplein 1 te Almelo. Een ieder kan hier terecht zonder afspraak van 9.00 – 12.00 uur (werkdagen), met afspraak van 13.00 – 16.00 uur (ma/wo/vr) en van 13.00 – 19.00 uur (do).;

  • Via de website van de gemeente Almelo op www.almelo.nl;

  • Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de gemeenteraad, postbus 5100, 7600 GC Almelo. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met het team Advies en Ontwerp van de sector Stad en Economie, via (0546) 541111.