Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2015, 10079Vergunningen

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

EZ – Kernenergiewet

Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen

Bij beschikking van de Minister van Economische Zaken zijn, onder het daarbij vermelde nummer, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen en/of werkzaamheden met radioactieve stoffen, toestellen en splijtstoffen.

Overeenkomstig de Algemene Wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen de hierna volgende beschikkingen bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van bekendmaking worden ingediend bij de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Postbus 16001, 2500 AB Den Haag.

Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum. Op de envelop en op het bezwaarschrift dient het woord “bezwaar” te worden vermeld.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Verleend
Radioactieve stoffen/bronnen/röntgentoestellen

25 maart 2015

2015/0063-07 aan Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum, gevestigd te Heerlen, onder wijziging van de tenaamstelling van de d.d. 30 augustus 2013, aan Stichting Atrium Medisch Centrum Parkstad verleende vergunning met nummer 2013/0813-07, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie en kalibratiedoeleinden binnen de locatie van Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum, gelegen aan de Henri Dunantstraat 5 te Heerlen, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locaties van Stichting Atrium-Orbis Medisch Centrum, gelegen aan de Henri Dunantstraat 5 te Heerlen, de Kochstraat 2 te Brunssum en de Wijngracht 45 te Kerkrade.

1 april 2015

2015/0036-07 aan Stichting Alrijne Zorggroep, gevestigd te Leiderdorp, onder wijziging van de tenaamstelling van de d.d. 1 april 2014, aan Stichting Rijnland Zorggroep verleende vergunning met nummer 2013/1385-05, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van medische diagnostiek en therapie, de sentinel node procedure en ijk- en referentiedoeleinden binnen de locatie van Stichting Alrijne Zorggroep, gelegen aan de Simon Smitweg 1 te Leiderdorp, en voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van medische diagnostiek binnen de locatie van Stichting Alrijne Zorggroep, gelegen aan de Simon Smitweg 1 te Leiderdorp en de Delftzichtweg 2 te Alphen aan den Rijn.