Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2014, 9732Benoemingen en ontslagen

Logo Vlissingen
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet studiefinanciering 2000

Burgemeester en wethouders van Vlissingen

Gelet op

  • artikel 9.1.a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet studiefinanciering 2000,

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 13 maart 2014 hebben besloten:

Enig artikel:

De ambtenaren. Werkzaam bij de afdeling Publiekszaken van de Gemeente Vlissingen vanaf 1 april 2014 te belasten met het toezicht bedoeld in artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000.

De aangewezen ambtenaren zijn:

M.P. Vasseur

S. Mailinger

J. Visser

A.T. Slough

Burgemeester en Wethouders voornoemd, J.J. van Houdt, Secretaris.

A.M. Demmers-van der Geest, Burgemeester.