Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 9393Vergunningen

Kennisgeving melding activiteitenbesluit 21F02 MMC Staphorst, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving melding

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende meldingen in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) heeft ontvangen.

Bedrijf: MMC Staphorst (21F02)

Locatie: J.J. Gorterlaan 2, 7951 NA Staphorst

Activiteit: Het vervangen van een bestaande propaantank met een inhoud van 1.600 liter

Ontvangstdatum: 20 november 2013

Zaaknummer: 98439817

Inlichtingen

De heer R.H. van den Biggelaar van de DCMR, telefoon: 010 - 246 85 62.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 21747529.