Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 8881Vergunningen

Aanmeldingsnotitie voor het uitbreiden van de bestaande terminal van Vopak Terminal Botlek-Zuid B.V., Welplaatweg 115 te Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 30 september 2013 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Vopak Terminal Botlek-Zuid (VTB) voor de uitbreiding van de bestaande terminal met 16 tanks met een totale capaciteit van circa 128.000 m3 voor de opslag van diverse soorten oliën en olieproducten. De inrichting is gelegen aan de Welplaatweg 115 te Rotterdam-Botlek. In verband met de levering van nadere informatie is de termijn waarbinnen het beoordelingsbesluit had dienen te worden genomen opgeschoven totdat alle informatie ontvangen was.

Voor deze activiteit moet een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder categorie D 25.1 van het Besluit milieueffectrapportage. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van deze activiteit een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan het artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de vergunningaanvraag ingevolge de Wet milieubeheer niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, liggen van 27 maart 2014 tot en met 7 mei 2014 ter inzage bij:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (maandag t/m vrijdag van 10.00 – 20.00 uur);

  • de stadswinkel Hoogvliet, Cloese 200 te Rotterdam-Hoogvliet (na telefonische afspraak,

  • tel.nr. 14 010);

  • de stadswinkel Rozenburg, Jan van Goyenstyraat 1 te Rozenburg (na telefonische afspraak, tel.nr. 14 010);

  • het gemeentehuis van Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en ’s middags na telefonische afspraak, tel.nr. 0181 - 66 72 00);

  • het gemeentehuis van Spijkenisse, Afd. Vergunningen, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (tijdens de openingsuren);

  • het gemeentelijk contactcentrum van Vlaardingen, Westhavenkade 85 te Vlaardingen;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (buiten en na deze periode uitsluitend na telefonisch afspraak: 010 - 246 86 21).

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbendenrechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, de heer M.G. Rorai, telefoonnummer: 010 - 246 82 44, email: marco.rorai@dcmr.nl.

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl .

Locatienummer: 256400, DMS nummer 21742214.