Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 840

Gepubliceerd op 16 januari 2014 09:00Wijziging vergunning Digitenne (DVB-T), Agentschap Telecom

Datum: 6 januari 2014

Kenmerk: AT-EZ/6898333

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Bij besluit van 6 januari 2014 heb ik op verzoek van Digitenne B.V. de opstelplaats Den Haag 3 (met de kanalen 24, 27, 49 en 57) uit de vergunning verwijderd. De reden voor deze wijziging is de uitschakeling door Digitenne van de DVB-T zender te Scheveningen.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Media van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Bezwaarclausule

Als gevolg van het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (6 januari 2014), een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hoogachtend,

De Minister van Economische Zaken, namens deze, M.E. de Groot Hoofd Media Agentschap Telecom


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl