Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap TelecomStaatscourant 2014, 840Vergunningen

Wijziging vergunning Digitenne (DVB-T), Agentschap Telecom

Datum: 6 januari 2014

Kenmerk: AT-EZ/6898333

De Minister van Economische Zaken deelt het volgende mee:

Bij besluit van 6 januari 2014 heb ik op verzoek van Digitenne B.V. de opstelplaats Den Haag 3 (met de kanalen 24, 27, 49 en 57) uit de vergunning verwijderd. De reden voor deze wijziging is de uitschakeling door Digitenne van de DVB-T zender te Scheveningen.

Het volledige besluit ligt ter inzage bij de afdeling Spectrummanagement, Afdeling Media van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Emmasingel 1, 9700 AL Groningen.

Bezwaarclausule

Als gevolg van het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop zij is verzonden (6 januari 2014), een bezwaarschrift indienen bij de afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken, Postbus 450, 9700 AL Groningen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het is gericht, en de gronden van het bezwaar te bevatten.

Hoogachtend,

De Minister van Economische Zaken, namens deze, M.E. de Groot Hoofd Media Agentschap Telecom