Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2014, 8180Vergunningen

Logo Korendijk
Ontwerp beschikking omgevingsvergunning Oud-Beijerlandse Langeweg 87 te Nieuw-Beijerland, Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk overwegen twee omgevingsvergunningen te verlenen op grond van artikel 2.10 en 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de activiteiten:

  • Bouwen;

  • RO (afwijken van de bestemming).

Omschrijving: het bouwen van een woning en het bouwen van een garage/berging.

Locatie: Oud-Beijerlandse Langeweg 87 te Nieuw-Beijerland

De ontwerpbeschikkingen met de hierbij horende stukken liggen vanaf 21 maart 2014 tot en met 2 mei 2014 ter inzage bij de receptie van de gemeente, Voorstraat 31 te Piershil. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.30 – 12.30 uur. Eventueel kunnen de ontwerpbeschikkingen na telefonische afspraak ook op een ander moment worden ingezien (tel.nr. 0186 – 697777).

Tevens zijn de ontwerpbeschikkingen in te zien op onze website www.korendijk.nl .

U kunt gedurende de termijn van de ter inzage legging uw schriftelijke zienswijze tegen het verlenen van de ontwerpbeschikkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil.