Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6979

Gepubliceerd op 12 maart 2014 09:00Registratie aanduidingen politieke groeperingen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 3 maart 2014 op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

Nr.

Aanduiding

Politieke groepering

41.

Vrouwen Partij

Vrouwen Partij

42.

ikkiesvooreerlijk.eu

ikkiesvooreerlijk.eu

43.

JEZUS LEEFT

JEZUS LEEFT

44.

Anti EU(ro) Partij

Vereniging Anti Europa Partij

45.

Nieuwe Communistische Partij – NCPN

Nieuwe Communistische Partij – NCPN

46.

EU-XL

EU-Xtra Lite

47.

Vooruitgangspartij

Vooruitgangspartij

48.

Piratenpartij

Piratenpartij

49.

Ware Volks Partij

Ware Volks Partij

50.

IQ, de Rechten-Plichten-Partij

IQ, de Rechten-Plichten-Partij

51.

Red Het Noorden

Red Het Noorden

52.

Monsterlijst

Politieke Partij voor Basis Inkomen

53.

Aandacht en Eenvoud

Aandacht en Eenvoud

De Kiesraad heeft tevens in zijn vergadering van 3 maart 2014 op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet besloten in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen te wijzigen:

Nr.

Aanduiding

Gewijzigde aanduiding

1.

VVD – Europese Liberaal-Democraten

VVD

4.

Democraten 66 (D66)

Democraten 66 (D66) – ALDE

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende tegen het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 5, eerste lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 3 maart 2014

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl