Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MiddelburgStaatscourant 2014, 495Overig

Logo Middelburg
Openbare kennisgeving inzake de geregistreerde aanduidingen van politiek groeperingen en de naam van de gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers, Middelburg

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zeeland maakt, gelet op artikel G 2, achtste lid, van de Kieswet, bekend dat ten behoeve van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen geregistreerd staan en dat als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers de volgende personen zijn aangewezen:

Aanduiding:

Gemachtigde:

Plaatsvervanger:

PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ)

W.F. van Helden

M.W.M. Marin

NATUURLIJK ZEELAND

R.M. Muste

J.C.H. Hessing

Middelburg, 6 januari 2014

De voorzitter van het centraal stembureau, H.M. Bergmann.