Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2014, 4542Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement; 50PLUS

Het centraal stembureau (Kiesraad) voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 10 februari 2014 besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering in te schrijven:

  • 40. 50PLUS

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende tegen het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

’s-Gravenhage, 13 februari 2014

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad