Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 4542

Gepubliceerd op 13 februari 2014 09:00Registratie aanduiding politieke groepering voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement; 50PLUS

Het centraal stembureau (Kiesraad) voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 10 februari 2014 besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende groepering in te schrijven:

  • 40. 50PLUS

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende tegen het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 5, tweede lid, sub a, van de Kieswet, worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

’s-Gravenhage, 13 februari 2014

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl