Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Orde van Register EDP-AuditorsStaatscourant 2014, 4424Registermutaties | Overige registermutaties

Inschrijvingen Norea

De beroepsorganisatie van IT-auditors

Inschrijvingen

Het bestuur van de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors (NOREA) maakt op grond van artikel 9 van het Regelement van Toelating bekend, dat een besluit tot toelating is genomen met betrekking tot de hieronder vermelde personen die een aanvraag om inschrijving ingevolge artikel 9 van het in de Staturen vermelde Register hebben gedaan. Zij die bezwaren hebben tegen inschrijving van één of meerdere personen, kunnen deze bezwaren binnen twee maanden na de publicatiedatum schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij het bestuur van NOREA, Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam.

De heer drs. F. Anwar RO

Weerakker 14

6903 XZ ZEVENAAR

     

De heer T.S. Bosman

Rijnlaan 38 A

3522 BN UTRECHT

     

De heer W.A. Breij MBA

De Mosbrink 12

7665 EB ALBERGEN

     

Mevrouw A.L. Buijze

Jaguar 21

1704 TS HEERHUGOWAARD

     

De heer J. Dlabac MSc

L.A. Braakstraat 41

1432 PP AALSMEER

     

De heer S.J.T. Hansen MA MSc RC EMFC EMITA

Rembrandt van Rijnstraat 5

1132 TJ VOLENDAM

     

De heer S. Reurings MSc

Beeldentuinlaan 53

3452 SJ VLEUTEN

     

De heer drs. A.P.H. van der Waals

Theresiastraat 125 b

2593 AE 'S-GRAVENHAGE

Indien na twee maanden geen bezwaarschriften zijn ingediend tegen het besluit tot inschrijving van bovenvermelde personen in het Register als bedoeld in artikel 9 van de statuten wordt het besluit van kracht.

J.E. Biekart, voorzitter