Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37950Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 3 wordt vervangen door:

De vergoeding bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit bedraagt € 100,00;

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

In artikel 9, eerste lid, van het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat de Minister van Veiligheid en Justitie de vergoeding vaststelt voor de behandeling van een aanvraag om de afgifte van een gedragsverklaring aanbesteden. Lagere productiekosten maken een verlaging van de vergoeding mogelijk. Met deze wijzigingsregeling wordt de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden per 1 januari 2015 verlaagd naar € 100,00.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten