Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2014, 378Ruimtelijke plannen

Logo Nijmegen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nijmegen Waalfront – 2 (Brugkwartier)’, Nijmegen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen zijn voornemens om, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Waalfront – 2 (Brugkwartier) aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.

Het plangebied voor het Brugkwartier ligt tussen de nieuwe stadsbrug, de Weurtseweg, de Waal en de bestaande woningen aan de Dijkstraat en de bebouwing van de Honig-fabriek. Het perceel met het (voormalige) PGEM-gebouw en het daarachter gelegen transformatorgebouw (Weurtseweg 400) maakt eveneens deel uit van het plangebied.

Inzage

Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 9 januari 2014 tot en met woensdag 19 februari 2014) ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP8002-ON01

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://ruimtelijkeplannen.nijmegen.nl/plannen/NL.IMRO.0268.BP8002-/NL.IMRO.0268.BP8002-ON01

Daarnaast is het plan als pdf bestand te raadplegen op de gemeentelijke website:

http://www2.nijmegen.nl/gemeente/inspraak

Zienswijze

In de periode van donderdag 9 januari 2014 tot en met woensdag 19 februari 2014 kan eenieder een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling (bureau SO10), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.