Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 37622Vergunningen
Gemeente Heerlen - Verleende omgevingsvergunning: het kappen van 2 eiken en 1 meerstammige berk ter hoogte van Passartweg te Heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben vastgesteld dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:
 
het kappen van 2 eiken en 1 meerstammige berk ter hoogte van Passartweg, 6413 NV Heerlen (datum besluit 11 december 2014, dossiernummer Z-14067295)
 
Ter inzage
De besluiten en bijbehorende stukken liggen 6 weken ter inzage.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit (let op dit is niet de datum van publicatie) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Stukken inzien
Voor het inzien van besluiten en bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken, telefoonnummer 14 045 (vanuit het buitenland +31 (0)45 560 50 40)