Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalStaatscourant 2014, 37610Vergunningen
Gemeente Stadskanaal - verkeersbesluit voor gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Oude Markt, ten behoeve van Europalaan 84 in Stadskanaal
Logo Stadskanaal
Op 18 december 2014 is bovenstaand verkeersbesluit genomen.
 
U wilt bezwaar maken?
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:
 • 1.
  naam en adres;
 • 2.
  datum;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • 4.
  de reden van bezwaar.
 
Op onze website www.stadskanaal.nl vindt u een online formulier waarmee u bezwaar kunt maken. U moet dan eerst inloggen met DigiD. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Stadskanaal via 0599 631 631.