Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2014, 37575Vergunningen
Gemeente Heerlen - Aanvraag omgevingsvergunning: het kappen van bomen aan Passage naast fietspad Litscherveld te Heerlen
Logo Heerlen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben vastgesteld dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is binnengekomen:
 
het kappen van bomen aan Passage naast fietspad Litscherveld , 6413 BA Heerlen (datum aanvraag 16 december 2014, dossiernummer Z-14068191)
 
De ingekomen aanvraag omgevingsvergunning is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Heerlen. Houd het dossiernummer van de betreffende aanvraag bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.
U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.