Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37559Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 451773, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 6f, tweede lid, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 3 van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren vervalt: ‘in 2014’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.

TOELICHTING

Aanleiding voor deze wijziging is de jaarlijkse indexering van de pikettoelage. De basis van de indexering wordt gevormd door de contractloonmutatie op jaarbasis. De contractloonmutatie op jaarbasis in de sector Rechterlijke Macht bedroeg in 2014 0% en daarmee is de hoogte van de toelage op weekbasis in het jaar 2015 gehandhaafd op het niveau van 2014. Met het vervallen van het jaartal is gekozen voor een neutrale formulering van de bepaling.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten.