Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 37555Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594721, houdende wijziging van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 9b van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak;

Besluit:

ARTIKEL I

De in artikel 9 van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak genoemde vergoedingen worden als volgt gewijzigd:

A

In het eerste lid, wordt ‘€ 4.859’ vervangen door ‘€ 4.887’, wordt ‘€ 2.802’ vervangen door ‘€ 2.818’ en wordt ‘€ 1.868’ vervangen door: € 1.879.

B

In het tweede lid, wordt ‘€ 4.765’ vervangen door ‘€ 4.793’ en wordt ‘€ 1.868’ vervangen door: € 1.879.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

Met deze regeling worden de vergoedingen als bedoeld in artikel 9 van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak aangepast. Het betreft de jaarlijkse indexering van de onkostenvergoeding als bedoeld in artikel 9 van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak. De procentuele stijging van de consumentenprijsindex is op basis van CBS-gegevens berekend op 0.57%.

De indexering van de onkostenvergoeding wordt tevens bij circulaire inzake de indexering 2015 toelagen en vergoeding Rechterlijke Macht bekendgemaakt.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten