Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 37456Gerechtelijke aankondigingen | Oproeping schuldeisers

Benoeming vereffenaar nalatenschap Margje van der Veen-Lubelinkhof

Bij beschikking van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, d.d. 11 juni 2014 is mr. J.A.H. Bruggemann, notaris in de gemeente De Wolden, benoemd tot vereffenaar in de nalatenschap van mevrouw Margje van der Veen-Lubelinkhof, geboren te Ruinerwold op veertien oktober negentienhonderd zestien, overleden te Zwolle op elf september tweeduizend twaalf, laatst verblijvende in het verpleeghuis De Weezenlanden, Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle. Ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan genoemde mevrouw Margje van der Veen-Lubelinkhof wordt verzocht zich uiterlijk op 29 januari 2015 schriftelijk te melden onder overlegging van bewijsstukken bij Lexis Notarissen, postadres: Postbus 14, 7920 AA Zuidwolde.