Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2014, 37337Overige mededelingen aan het wegverkeer
Hollands Kroon - aanleg inrit Kanaalweg 23 - Middenmeer
Logo Hollands Kroon
Het college van Burgemeester en Wethouders verlenen toestemming voor de aanleg van een inrit, van vier meter, aan de achterzijde van het perceel aan de Kanaalweg 23 in Middenmeer. De bomen aan de achterzijde blijven gehandhaaft, deze zijn onderdeel van de groenstructuur.
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij mij indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met afdeling Apv/Bijzondere wetten.
 
Anna Paulowna, 16 december 2014
Gert-Jan Brink

afdelingsmanager Dienstverlening