Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 37262Ruimtelijke plannen

Logo Oost Gelre
Ontwerpwijzigingsplan ‘De Woerd 1e fase Groenlo’, Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwerp wijzigingsplan met ingang van 30 december 2014 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een wijziging van het verkavelingsplan voor plangebied De Woerd te Groenlo waardoor de situering van een aantal bouwvlakken wordt aangepast.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening, geen exploitatieplan te worden vastgesteld.

Het plan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 9 februari 2015.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling (op afspraak via nummer 0544-393482), en gemotiveerd zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.