Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 37198Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit afsluiting Walpoort
Logo 's-Hertogenbosch
D e Gemeente s-Hertogenbosch heeft besloten om om de Walpoort, tussen het Hofje van Koolen en de aansluiting met de Molenstraat/Uilenberg , af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen . In de huidige situatie is er sprake van een beperkte breedte, in het gedeelte tussen het Hofje van Koolen en de Molenstraat/Uilenberg, in de Walpoort , waardoor een afslaande beweging voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen nauwelijks tot niet mogelijk is . Hierdoor ontstaat er aanrijdt schade op de hoekpanden in de Walpoort.
Tervisielegging verkeersbesluit
Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 22 december tot en met maandag 2 februari 2015 ter inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en ondertekende bezwaren richten aan het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
Voor informatie over de procedure van het verkeersbesluit belt u met de heer J. Sier van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 51 84 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl
Voor informatie over de afsluiting belt u met de heer A. Bongers van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, tel. (073) 615 56 64 of mail naar openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl