Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)Staatscourant 2014, 37125Vergunningen

Verlening vergunning dierproeven UMC St Radboud QM Diagnostics BV te Nijmegen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

8 december 2014

kenmerk NVWA/TRC/11748

De Staatssecretaris van Economische Zaken maakt bekend

dat aan UMC St Radboud QM Diagnostics BV te Nijmegen onder kenmerk TRC/NVWA/2014/ – op 8 december 2014 vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Wet op de dierproeven om dierproeven te mogen verrichten.

Aan de vergunning om dierproeven te mogen verrichten is het volgende voorschrift verbonden:

De vergunninghouder dient tijdig vooraf van de proeven kennis te geven aan de toezichthouder, bedoeld in artikel 14 van de Wet op de dierproeven. Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan.