Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 36978Besluiten van algemene strekking

Rectificatie Beleidsregels bestuurlijke boete

Bij de publicatie van de Beleidsregels bestuurlijke boete (Stcrt. 2014, 36978) is in het opschrift abusievelijk een onjuist jaartaal genoemd. Het opschrift van de gepubliceerde regeling dient te worden gelezen als: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, kenmerk 696876-130455-IGZ, houdende de vaststelling van beleidsregels inzake het opleggen van bestuurlijke boetes (Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS).