Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36907Ruimtelijke plannen

Logo Neder-Betuwe
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tankstation Hogeveldseweg Kesteren’, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat van 29 december 2014 tot en met 9 februari 2015 bij het Omgevingsloket van de afdeling Fysieke Pijler in het gemeentehuis, burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van bestemmingsplan “Tankstation Hogeveldseweg Kesteren”. Dit plan is voorbereid om een onbemand overdekt tankstation, uitsluitend voor vrachtwagens, te realiseren op het perceel Hogeveldseweg 2 in Kesteren.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpKEhogeveldseweg2-ont1,

en op de gemeentelijke website www.nederbetuwe.nl onder Ik wil… --> naar Bekendmakingen (RBC) --> Week 52 --> Ruimtelijke Ontwikkeling --> Ontwerpbestemmingsplan ‘Tankstation Hogeveldseweg Kesteren’.

Schriftelijke of mondelinge zienswijzen over dit ontwerp bestemmingsplan kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad, t.a.v. de raadsgriffier, postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, dient u hiervoor vooraf telefonisch een afspraak te maken.

Opheusden, 24 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe