Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36900Vergunningen

Logo Neder-Betuwe
Voornemen omgevingsvergunning uitgebreide procedure Markstraat 3 Opheusden, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken op 17 december 2014 bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

Markstraat 3 te Opheusden (4043 JX) voor het plaatsen van een verrijdbare wachttoren. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.

De ontwerpomgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het bouwen

  • Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzageperiode: 18 december 2014 t/m 29 januari 2015

Inzageplaatsen:

Belanghebbenden die een zienswijze hebben kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit voornemen een gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM te Opheusden.

Opheusden, 17 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe