Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36896Vergunningen

Logo Neder-Betuwe
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Het Katsland 6 Ochten, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken op 17 september 2014 bekend dat op 9 december 2014 besloten is om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

Het Katsland 6 te Ochten voor het legaliseren van een luchtbehandelingskast en het aanbrengen van een voorziening rond de geplaatste luchtbehandelingskast. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het afwijken van het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Het bouwen

  • Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzageperiode: 18 december 2014 t/m 29 januari 2015

Inzageplaatsen:

Belanghebbenden die een bezwaar hebben kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit voornemen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, t.a.v. Bestuursrechtspraak, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

Opheusden, 17 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe