Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36889Vergunningen

Logo Neder-Betuwe
Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure Spijkerstraat 1 Echteld, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken op 17 september 2014 bekend dat op 9 december 2014 besloten is om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

Spijkerstraat 1 te Echteld voor het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw. Het gaat hier om een uitgebreide procedure in verband met het brandveilig gebruiken van een gebouw.

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Brandveiliggebruik

Inzageperiode: 18 december 2014 t/m 29 januari 2015

Inzageplaatsen:

  • * digitaal: www.nederbetuwe.nl (Ik wil/ naar Bekendmakingen (RBC)/ Ruimtelijke ordening/ Bekendmakingen 17 december 2014)

  • * analoog: op afspraak tijdens de openingstijden bij het Omgevingsloket van gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden.

Belanghebbenden die een bezwaar hebben kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit voornemen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, t.a.v. Bestuursrechtspraak, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

Opheusden, 17 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe