Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 36888Vergunningen

Logo Neder-Betuwe
Intrekkingsbesluit bouwvergunning reguliere procedure Matensestraat 5 en Industrieweg 48 Dodewaard, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken op 17 september 2014 bekend dat op 8 december 2014 besloten is op grond van artikel 2.33 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht om de bouwvergunning met nummer 2010007 in te trekken. Het betreft een bouwvergunning voor het vervangen en aanbrengen van gevelbeplating op de locatie Matensestraat 5 en Industrieweg 48 te Dodewaard.

De bouwvergunning bestaat uit de volgende activiteit:

  • Het bouwen

De vergunninghouder, Bas Honcoop Visuele Communicatie BV, is door de rechtbank Gelderland op 5 april 2012 failliet verklaard. Wij hebben om deze reden de vergunninghouder niet in de gelegenheid kunnen stellen om zienswijze op een voornemen uit te brengen. Om deze reden zijn wij overgegaan tot het nemen van een definitief besluit.

Inzageperiode: 18 december 2014 t/m 29 januari 2015

Inzageplaatsen:

  • * digitaal: www.nederbetuwe.nl (Ik wil/ naar Bekendmakingen (RBC)/ Ruimtelijke ordening/ Bekendmakingen 17 december 2014)

  • * analoog: op afspraak tijdens de openingstijden bij het Omgevingsloket van gemeente Neder-Betuwe, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM Opheusden.

Belanghebbenden die een bezwaar hebben kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen. U kunt uw brief richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN.

Opheusden, 17 december 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe