Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2014, 36783Ruimtelijke plannen

Logo Steenwijkerland
Vaststelling Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014, Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 9 december 2014 de Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014 vastgesteld. In deze beheersverordening is de voor het buitengebied bestaande planologische situatie vastgelegd. Deze verordening is een wijziging van de door de gemeenteraad op 18 juni 2013 vastgestelde Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland. Na vaststelling van deze laatste verordening is gebleken dat een aantal percelen/situaties niet goed waren opgenomen in deze beheersverordening. Dit is met de vaststelling van de Beheersverordening Buitengebied Steenwijkerland 2014 hersteld. Tevens is een aantal juridisch-technische aanpassingen of verbeteringen doorgevoerd. In de bij de Beheersverordening Buitengebied 2014 horende nota van wijziging is een overzicht opgenomen van alle wijzigingen.

Rechtsgeldige bekendmaking van dit besluit vindt plaats in het elektronisch Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl . Daar vindt u de volledige tekst van deze verordening. De beheersverordening treedt in werking op de dag na publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Verder ligt de verordening kosteloos ter inzage in het gemeentehuis van Steenwijkerland aan de Vendelweg 1 in Steenwijk (tijdens openingstijden). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

De beheersverordening is ook digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl via deze link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.BuitengebiedSTWVV-VA01 .

De beheersverordening is digitaal beschikbaar op:

http://212.78.207.19:443/694A4636-D42B-4FA0-9FCE-F53CB3F8F3E3/ .

Het is niet mogelijk om beroep dan wel bezwaar aan te tekenen tegen een beheersverordening.