Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Openbaar Ministerie (OM)Staatscourant 2014, 36735Besluiten van algemene strekking

Rectificatie richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

In de richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen, afkomstig van het college van procureurs-generaal, en gepubliceerd in de Stcrt. 2014, 23 december 2014, nr. 36735 zijn in de kop bij ‘Relevante beleidsregels OM’ enkele oude verwijzingen opgenomen. De juiste verwijzingen luiden als volgt:

De Aanwijzing inbeslagneming (2014A006)

De aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen (2014A010)

Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed, art 8 lid 2 e.v. WVW 1994 (2013R016)