Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015

30 december 2014

NR. IZV 2014/703

Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968, artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, artikel 9:6a van de Algemene douanewet, de artikelen 27a, 84c en 102a van de Wet op de accijns, de artikelen 13a, 15a en 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de artikelen 37d en 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, artikel 13 van de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag en artikel 222 van de Provinciewet, in samenhang met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt in artikel 40, eerste lid, ‘€ 4.920’ vervangen door: € 5.278.

ARTIKEL II

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 9:1, eerste lid, artikel 9:2, eerste en tweede lid, artikel 9:3, eerste lid, en artikel 9:4, eerste lid, wordt ‘€ 300’ vervangen door: € 321.

B

In artikel 9:5 worden ‘€ 300’ en ‘€ 150’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 321’ en ‘€ 160’.

ARTIKEL III

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, worden ‘€ 845,51’ en ‘€ 759,24’ vervangen door onderscheidenlijk ‘€ 853,12’ en ‘€ 766,07’.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 477,76’ vervangen door: € 482,06.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt ‘€ 35,83’ vervangen door: € 36,15.

B

In artikel 71b, tweede lid, wordt ‘€ 50,70’ vervangen door: € 51,16.

C

In artikel 71c, tweede lid, wordt ‘€ 50,70’ vervangen door: € 51,16.

D

In artikel 71e, tweede lid, wordt ‘€ 140,26’ vervangen door: € 141,52.

E

In artikel 71g, tweede lid, wordt ‘€ 81,94’ vervangen door: € 82,68.

F

In artikel 102a, eerste lid, wordt ‘€ 4.920’ vervangen door: € 5.278.

ARTIKEL IV

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9, eerste lid, eerste volzin, wordt als volgt gewijzigd:

1. De tabellen komen te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

-

88

0

0

88 gram/km

124

0

€ 106

124 gram/km

182

€ 3.816

€ 127

182 gram/km

203

€ 11.182

€ 239

203 gram/km

-

€ 16.201

€ 478

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

-

85

0

0

85 gram/km

120

0

€ 106

120 gram/km

175

€ 3.710

€ 127

175 gram/km

197

€ 10.695

€ 239

197 gram/km

-

€ 15.953

€ 478

2. In de laatste volzin wordt ‘€ 72,93’ vervangen door: € 73,59.

B

In artikel 13a, zesde lid, en artikel 15a, elfde lid, wordt ‘€ 492’ vervangen door: € 527.

ARTIKEL V

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de in de kolommen A tot en met C van onderstaande tabel aangeduide bepalingen worden de in kolom D opgenomen bedragen vervangen door de in kolom E opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

D

Voor indexatie

E

Na indexatie

23

1e

1e bedrag

€ 16,72

€ 16,87

23

1e

2e bedrag

€ 22,67

€ 22,87

23

1e

3e bedrag

€ 28,80

€ 29,06

23

1e

4e bedrag

€ 37,60

€ 37,94

23

1e

5e bedrag

€ 50,01

€ 50,46

23

1e

6e bedrag

€ 13,45

€ 13,57

23

1e

7e bedrag

€ 369,22

€ 372,54

23

1e

8e bedrag

€ 9,35

€ 9,43

23

2e, onderdeel a

1e bedrag

€ 63,75

€ 64,32

23

2e, onderdeel a

2e bedrag

€ 75,46

€ 76,14

23

2e, onderdeel a

3e bedrag

€ 87,15

€ 87,93

23

2e, onderdeel a

4e bedrag

€ 99,07

€ 99,96

23

2e, onderdeel a

5e bedrag

€ 115,94

€ 116,98

23

2e, onderdeel a

6e bedrag

€ 12,57

€ 12,68

23

2e, onderdeel b

1e bedrag

€ 74,79

€ 75,46

23

2e, onderdeel b

2e bedrag

€ 89,65

€ 90,46

23

2e, onderdeel b

3e bedrag

€ 104,51

€ 105,45

23

2e, onderdeel b

4e bedrag

€ 119,37

€ 120,44

23

2e, onderdeel b

5e bedrag

€ 130,38

€ 131,55

23

2e, onderdeel b

6e bedrag

€ 13,82

€ 13,94

23

3e

1e bedrag

€ 14,43

€ 14,56

23

3e

2e bedrag

€ 14,43

€ 14,56

24a

1e

1e bedrag

€ 9,94

€ 10,03

24a

1e

2e bedrag

€ 17,01

€ 17,16

24a

1e

3e bedrag

€ 4,98

€ 5,02

24a

1e

4e bedrag

€ 41,96

€ 42,34

24a

1e

5e bedrag

€ 5,33

€ 5,38

24a

1e

6e bedrag

€ 95,74

€ 96,60

24a

1e

7e bedrag

€ 5,75

€ 5,80

24a

1e

8e bedrag

€ 133,77

€ 134,97

24a

1e

9e bedrag

€ 1,33

€ 1,34

24b

1e

1e bedrag

€ 34,02

€ 34,33

24b

1e

2e bedrag

€ 41,60

€ 41,97

24b

1e

3e bedrag

€ 5,32

€ 5,37

24b

1e

4e bedrag

€ 68,34

€ 68,96

24b

1e

5e bedrag

€ 5,72

€ 5,77

24b

1e

6e bedrag

€ 125,98

€ 127,11

24b

1e

7e bedrag

€ 6,16

€ 6,22

24b

1e

8e bedrag

€ 166,76

€ 168,26

24b

1e

9e bedrag

€ 1,41

€ 1,42

25

   

€ 23,64

€ 23,85

25b

 

1e bedrag

€ 56,61

€ 57,12

25b

 

2e bedrag

€ 5,66

€ 5,71

37c

1e

1e bedrag

€ 266,69

€ 269,09

37c

1e

2e bedrag

€ 266,69

€ 269,09

84a

2e

 

€ 120

€ 121

B

In artikel 25a, eerste lid, wordt de tabel vervangen door:

Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van

Over een tijdvak van drie maanden

 

Zonder koppelinrichting

Met koppelinrichting

 

Zonder luchtvering

Met luchtvering

Zonder luchtvering

Met luchtvering

 

Met aantal assen

Met aantal assen

 

2

3

4 of meer

2

3

4 of meer

2

3 of meer

2

3 of meer

Minder dan 15000

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

15 000 tot 23000

€ 91,44

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

23 000 tot 25000

€ 113,33

€ 113,33

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

25 000 tot 27000

€ 113,33

€ 113,33

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 101,75

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

27 000 tot 29000

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

€ 101,75

€ 75,98

€ 75,98

€ 75,98

29 000 tot 31000

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 110,72

€ 108,16

€ 75,98

€ 75,98

31 000 tot 33000

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 153,25

€ 108,16

€ 110,72

€ 75,98

33 000 tot 36000

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 230,53

€ 149,36

€ 153,25

€ 108,16

36 000 tot 38000

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 230,53

€ 149,36

€ 153,25

€ 108,16

38 000 tot 40000

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 230,53

€ 204,79

€ 168,69

€ 149,36

40 000 en meer

€ 176,43

€ 176,43

€ 176,43

€ 119,76

€ 119,76

€ 119,76

€ 302,64

€ 302,64

€ 230,53

€ 204,79

C

In artikel 25c, eerste lid, wordt de tabel vervangen door:

bij een eigen massa in kilogrammen van

over een tijdvak van drie maanden

vermeerderd met

per 100 kg eigen massa boven

1 000 of minder

€ 26,52

   

1 100 tot en met 2 600

€ 29,92

€ 3,41

1 100 kg

2 700 en meer

€ 83,88

€ 1,10

2 700 kg

D

In artikel 37d, tweede lid, wordt ‘€ 492’ vervangen door: € 527.

ARTIKEL VI

In de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt in artikel 13, eerste lid, ‘€ 4.920’ vervangen door: € 5.278.

ARTIKEL VII

In de Wet belastingen op milieugrondslag worden in de bepalingen, aangeduid in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel, de in kolom E opgenomen bedragen vervangen door de in kolom F opgenomen bedragen.

A

Artikel

B

Lid

C

onderdeel

D

E

Voor indexatie

F

Na indexatie

43

     

€ 14,27

€ 14,40

59

1e

a

1e bedrag

€ 0,1894

€ 0,1911

59

1e

a

4e bedrag

€ 0,0117

€ 0,0118

59

1e

c

1e bedrag

€ 0,1185

€ 0,1196

59

1e

c

4e bedrag

€ 0,0010

€ 0,0010

59

1e

c

5e bedrag

€ 0,0005

€ 0,0005

59

3e

   

€ 0,1894

€ 0,1911

60

1e

 

1e bedrag

€ 0,03042

€ 0,03069

60

1e

 

2e bedrag

€ 0,02258

€ 0,02278

60

1e

 

4e bedrag

€ 0,0117

€ 0,0118

ARTIKEL VIII

In de Provinciewet wordt in artikel 222, tweede lid, ‘109,1’ vervangen door: 110,1.

ARTIKEL IX

Artikel 84a van de Wet op de accijns vindt geen toepassing op de in artikel III, onderdeel A, opgenomen verhogingen van accijns.

ARTIKEL X

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften, neergelegd in artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968), artikel 9:6a van de Algemene douanewet (Adw), artikel 27a van de Wet op de accijns, artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM 1992), artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MRB 1994), artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm), artikel 222 van de Provinciewet, in samenhang, waar van toepassing, met de artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

Ingevolge deze bepalingen worden de bedragen, genoemd in de diverse tariefartikelen van de Wet op de accijns, de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast door vermenigvuldiging met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet IB 2001. Per 1 januari 2015 is deze tabelcorrectiefactor bepaald op 1,009. De tabelcorrectiefactor wordt toegepast op de bedragen zoals deze zonder toepassing van deze regeling zouden komen te luiden op 1 januari 2015, tenzij bij wet een andere volgorde is geregeld met betrekking tot de wetswijzigingen die met ingang van 1 januari 2015 in werking treden. Gelet op de daartoe in artikel 10.1 van de Wet IB 2001 opgenomen mogelijkheid, is op de uit de vermenigvuldiging verkregen bedragen de nodig geachte afronding toegepast.

Tevens strekt deze regeling tot aanpassing van een aantal boetebedragen in de indirecte belastingen en in de Algemene douanewet. Deze boetebedragen worden met ingang van 1 januari 2015 telkens na een periode van vijf jaar geïndexeerd. Voor de bepaling van de nieuwe boetebedragen wordt als tabelcorrectiefactor genomen het product van deze factoren van de laatste vijf jaren. Voor de aanpassing van de boetebedragen met ingang van 1 januari 2015 is de factor bepaald op 1,072956. Alle nieuwe boetebedragen zijn naar beneden afgerond.

Wet op de omzetbelasting 1968

Artikel I van deze regeling strekt tot aanpassing van het boetebedrag zoals bepaald in artikel 40, eerste lid, van de Wet OB 1968. Het genoemde bedrag wordt ingevolge artikel 40, derde lid, van de Wet OB 1968 in samenhang met artikel 67cb van de AWR elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, gewijzigd. Deze wijziging vindt voor het eerst plaats met ingang van 1 januari 2015.

Algemene douanewet

Artikel II van deze regeling strekt tot aanpassing van een aantal boetebedragen in de Adw. De genoemde bedragen worden ingevolge artikel 9:6a van de Adw elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van een jaar, gewijzigd. Deze wijziging vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2015. Andere boetebedragen worden niet aangepast aangezien genoemd artikel 9:6a uitsluitend met name genoemde boetebedragen voor de vijfjaarlijkse indexatie aanwijst.

Wet op de accijns

Artikel III van deze regeling strekt tot aanpassing van diverse in de Wet op de accijns opgenomen tarieven.

Bij deze regeling worden de in artikel 27 van de Wet op de accijns genoemde tarieven van gelode lichte olie, ongelode lichte olie, halfzware olie, gasolie en zware stookolie aangepast. Daarnaast worden enkele teruggaafbedragen aangepast (artikelen 71b, 71c, 71e en 71g van de Wet op de accijns).

Artikel XXVIII, eerste lid, van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat artikel 27a van de Wet op de accijns op 1 januari 2015 geen toepassing vindt op het bedrag, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns.

Op grond van artikel 84c van de Wet op de accijns wordt in artikel IX van deze regeling bepaald dat de in artikel 84a van de Wet op de accijns bedoelde heffing over de voorraden minerale oliën geen toepassing vindt bij de aanpassing van de bedragen, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de accijns (artikel III, onderdeel A, van deze regeling). Artikel XXVIII, tweede lid, van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat artikel 84a van de Wet op de accijns op 1 januari 2015 geen toepassing vindt op het bedrag, genoemd in artikel 27, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de accijns.

Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992

Artikel IV strekt tot aanpassing van een aantal in de Wet BPM 1992 opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven voor de personenauto zoals vermeld in kolom IV van de tabellen uit artikel 9, eerste lid, eerste volzin, van die wet aangepast, alsmede het bedrag van de vermeerdering van de belasting, genoemd in artikel 9, eerste lid, tweede volzin, van die wet. Het bedrag van kolom III wordt aan de hand van de nieuwe tarieven in de kolom IV herberekend.

Artikel IV strekt tevens tot aanpassing van de boetebedragen.

Andere bedragen uit de Wet BPM 1992 worden niet bijgesteld, aangezien artikel 16b van de Wet BPM 1992 uitsluitend ziet op de hierboven genoemde bedragen van artikel 9, eerste lid, van die wet.

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Artikel V strekt tot aanpassing van diverse in de Wet MRB 1994 opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven aangepast voor de personenauto en de bestelauto van een particulier (artikelen 23 en 24 van de Wet MRB 1994), de bestelauto ingericht voor invalidenvervoer en de bestelauto van een ondernemer (artikelen 24a en 24b van de Wet MRB 1994), het motorrijwiel (artikel 25 van de Wet MRB 1994), de vrachtauto (artikel 25a van de Wet MRB 1994), de ‘rijdende winkel’ (artikel 25b van de Wet MRB 1994) en de autobus (artikel 25c van de Wet MRB 1994). Daarnaast wordt het teruggaafbedrag in het kader van een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark aangepast (artikel 37c van de Wet MRB 1994). Ten slotte wordt het overgangstarief voor oldtimers aangepast (artikel 84a van de Wet MRB 1994).

Wet belasting zware motorrijtuigen

Artikel VI van deze regeling strekt tot aanpassing van het boetebedrag zoals bepaald in artikel 13, eerste lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen. Het genoemde bedrag wordt ingevolge artikel 13, tweede lid, van de Wet belasting zware motorrijtuigen in samenhang met artikel 67cb van de AWR elke vijf jaar, met ingang van 1 januari van het betreffende jaar, gewijzigd. Deze wijziging vindt voor het eerst plaats met ingang van 1 januari 2015

Wet belastingen op milieugrondslag

Artikel VII strekt tot aanpassing van de diverse in de Wbm opgenomen tarieven. Bij deze regeling worden de tarieven van de kolenbelasting (artikel 43 van de Wbm) en de energiebelasting (artikelen 59 en 60 van de Wbm) aangepast.

Artikel XXXIV van het Belastingplan 2015 bepaalt dat er geen indexatie plaatsvindt met betrekking tot de bedragen, genoemd in de artikelen 18, 28, 59, eerste lid, onderdeel a, tweede en derde aandachtsstreepje, en onderdeel c, tweede en derde aandachtsstreepje, en artikel 60, eerste lid, derde aandachtsstreepje van de Wbm. De tarieven van de belasting op leidingwater en de afvalstoffenbelasting en de tarieven van de energiebelasting in met name genoemde schijven worden bij Belastingplan 2015 zodanig aangepast, dat al rekening is gehouden met de tabelcorrectiefactor van 1,009. Op deze manier wordt voorkomen dat via de bijstellingsregeling de inflatiecorrectie nogmaals zou worden toegepast.

Het bedrag in artikel 63 van de Wbm wordt niet aangepast, aangezien dit artikel niet is vermeld in artikel 90 van de Wbm.

Artikel XXVIIb van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat het tarief voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdeel b, van de Wbm, per 1 januari 2015 wordt verhoogd tot € 0,1600.

Artikel XXVIII, derde lid, van de Wet uitwerking autobrief bepaalt dat artikel 90 van de Wbm op 1 januari 2015 geen toepassing vindt op dat bedrag.

Provinciewet

Artikel XIX, onderdeel A, van Overige fiscale maatregelen 2012 bepaalt dat het maximale aantal opcenten, genoemd in artikel 222, tweede lid, van de Provinciewet, met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks zal worden aangepast met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet IB 2001. Artikel VIII van deze regeling strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven