Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2014, 36404Ruimtelijke plannen

Logo Haaksbergen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelplan Oost’, Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelplan Oost’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 9 december 2014 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelplan Oost’ ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied aan de Markt in Haaksbergen. Het plan omvat centrumvoorzieningen, woningenbouw en openbare ruimte.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1124

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelplan Oost’ inclusief bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 19 december 2014 tot en met 29 januari 2015 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bouwen, wonen, milieu en afval → Ruimtelijke plannen → Bestemmingsplannen → Haaksbergen dorp – centrum → Plannen in ontwerpfase. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Gerlo van der Wens, telefoonnummer (053) 573 45 67.

Haaksbergen, 18 december 2014

burgemeester en wethouders van Haaksbergen, J.C. Gerritsen, burgemeester

M.E. Kragting-de Groot, loco-secretaris