Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2014, 36401Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. DSO/OO-165/14, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2015 NFP II, NICHE II en MSP II)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 een gezamenlijk subsidieplafond van € 64.975.000 voor het Netherlands Fellowship Programme II (NFP II) en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE II) en een subsidieplafond van € 1.000.000 voor het Middle-East North Africa Scholarship Programme II (MSP II).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens dezen, de plaatsvervangend Directeur- Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs