Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 36367Vergunningen

Kennisgeving aanvraag NCIA, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Bedrijf: NCIA (30G92)

Locatie: Oude Waalsdorperweg 61, 2597 AK Den Haag

Activiteit: Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en In- of uitrit aanleggen of veranderen

Voor: Het realiseren van een wachtgebouw

Aanvraagdatum: 8 december 2014

Zaaknummer: 98468181

In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

DMS-nummer: 21878819.