Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 36285Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Ontwerpbestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – uitbreiding Chateau St. Gerlach’, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg a/d Geul maken bekend dat vanaf donderdag 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Chateau St. Gerlach” te Valkenburg aan de Geul. Het ontwerp heeft betrekking op de locatie Sint Gerlach 17 in Valkenburg-Houthem en behelst het renoveren en verbouwen van een monumentale hoeve ten behoeve van diverse functies, zoals bijeenkomst-, vergaderruimten, kleinschalige horeca en een ondergeschikte winkelvoorziening. Daarnaast bestaat het plan uit de nieuwbouw van een conferentiepaviljoen aan de achterzijde van de hoeve. Het verbouw- en het nieuwbouwplan heeft ten doel een uitbreiding van Chateau St. Gerlach.

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan in elektronische vorm raadplegen op de landelijke website:

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-ON01 of via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Digitaal Loket/ Ruimtelijke Plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan kan ook tijdens kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis bij de afdeling Burger, team vergunningen (043-6099290), Geneindestraat 4 te Valkenburg aan de Geul. Hier kunt u het bestemmingsplan zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Het gemeentehuis is gesloten vanaf 24 december 2014 tot en met 2 januari 2015.

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het bestemmingsplan is de digitale versie van het plan doorslaggevend.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP006-ON01

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen over het ontwerp indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 998, 6300 AZ Valkenburg a/d Geul, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 'Partiële herziening BP Kernen 2010 – Uitbreiding Chateau St. Gerlach’ te Valkenburg aan de Geul. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en de redenen van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met mevrouw W. Hendriks, telefoonnummer 043- 6099285.

Valkenburg aan de Geul, december 2014