Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 36181Vergunningen

Kennisgeving aanvraag Radarpost Noord te Wier, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Bedrijf: Radarpost Noord te Wier (05H08)

Locatie: Hegedyk 32, 9043 VS Wier

Activiteit: Bouwen

Voor: Het plaatsen van een achttal prefab units

Aanvraagdatum: 26 november 2014

Zaaknummer: 98467181

In dit stadium ligt de aanvraag niet ter inzage en is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

DMS-nummer: 21878293.