Besluit van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1894 M, directie Financiële Markten, houdende intrekking en aanwijzing van een systeem en een systeemexploitant in de zin van artikel 212a Faillissementswet

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 212d van de Faillissementswet;

Gelezen het advies d.d. 24 november 2014 van De Nederlandsche Bank N.V.;

Besluit:

 • 1. in te trekken:

  • a. de aanwijzing d.d. 12 april 2007, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 april 2007, als systeem in de zin van artikel 212a, onderdeel b, van de Faillissementswet van:

   de formele overeenkomst voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen European Multilateral Clearing Facility N.V. en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures, opgenomen in het Clearing Rulebook van EMCF en de daarbij behorende Regulations;

  • b. de aanwijzing d.d. 20 augustus 2012, gepubliceerd in de Staatscourant van 29 augustus 2012, als systeemexploitant in de zin van artikel 212a, onderdeel q, van de Faillissementswet van: European Multilateral Clearing Facility N.V.

 • 2. aan te wijzen:

  • a. de formele overeenkomst voor het uitvoeren van overboekingsopdrachten in het effectenverkeer gesloten tussen European Central Counterparty N.V. (EuroCCP) en haar wederpartijen zoals neergelegd in het daarvoor geldende samenstel van regels en procedures, opgenomen in het Clearing Rulebook van EuroCCP en de daarbij behorende Regulations;

   als systeem in de zin van artikel 212a, onderdeel b, van de Faillissementswet:

  • b. als systeemexploitant in de zin van artikel 212a, onderdeel q, van de Faillissementswet: European Central Counterparty N.V.

Deze beschikking wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na datum van plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Een ieder die door dit besluit in zijn of haar belangen is getroffen kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken door toezending van een bezwaarschrift aan de Minister van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar rust.

Naar boven