Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 36100Vergunningen

Logo Deventer
Vastgestelde Omgevingsvergunning uitgebreid (Bouw, Planologische afwijking bestemmingsplan 3e graad) voor de bouw van 20 woningen op kavel 6 Landsherenkwartier, Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

De vastgestelde omgevingsvergunning voor de bouw van 20 woningen op kavel 6 Landsherenkwartier te Deventer

Inhoud

De omgevingsvergunning ziet toe op het planologische afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Keizerslanden 2008’ waarbij voor een deel van de bestemming ‘Groen’ wordt afgeweken om de woonfunctie mogelijk te maken. Ook wordt afgeweken van het bestemmingsplan om het maximum woningaantal te verhogen van 18 woningen naar 20 woningen.

Inzien

De omgevingsvergunning kunt u inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.

Het plangebied en de publicatietekst kunt u inzien op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.OV0027-VG01

Reageren

De vastgestelde omgevingsgunning ligt van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ter inzage. U kunt tot en met donderdag 29 januari reageren.

Als u een reactie wilt geven op de omgevingsvergunning, dan dient u beroep in. Lees hieronder hoe u kunt reageren.

Omdat de het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning heeft vastgesteld kan iemand die tijdig zijn zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken, gedurende de genoemde termijn beroep instellen bij:

  • de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE.

Het instellen van beroep schorst het besluit niet.

Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij:

  • de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht, Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB ZWOLLE.